Skip to main content

Overstap Zaterdagvoetbal AW1

Publicatiedatum: 27 september 2022

Op maandagavond 26 september is er een inloopavond geweest over de beoogde overstap van ons eerste elftal naar de zaterdag. Doelstelling van de avond was om kort uiteen te zetten wat de overstap inhoudt en om ruimte te geven voor eventuele vragen. 

Vanuit de spelersgroep van AW1 leeft al ruim 1,5 seizoen de wens om naar de zaterdag over te stappen. Om niet terug te vallen naar het laatste niveau op zaterdag is destijds afgesproken een jaar te wachten om een horizontale overstap mogelijk te maken. We zijn nu op een punt gekomen dat de horizontale overstap voor komend seizoen actueel is. In een korte presentatie zijn de voorwaarden hiervoor uiteen gezet;

 • AW1 stapt over naar de zaterdag
 • De overstap is horizontaal, dus met behoud van de speelklasse
 • Het blijft voor teams mogelijk om op zondag te spelen

Dat laatste betekent nadrukkelijk dat we niet met de gehele vereniging de overstap maken naar de zaterdag. De overstap betreft alleen de nadrukkelijke wens van ons eerste elftal.

We verwachten dat de overstap een aantal positieve effecten kan hebben. Naast de constatering dat we ons (jonge) eerste elftal daardoor grotendeels in tact kunnen houden, denken we aan;

 • Meer binding met de jeugd
 • Meer publiek bij wedstrijden AW1
 • Meer kantinebezoek
 • Een gezellige lange voetbaldag

In een open discussie bleek dat er geen concrete bezwaren zijn tegen de gewenste overstap. Wel werd de zorg uitgesproken dat een aantal organisatorische punten nadere uitwerking behoeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om;

 • Veldbezetting en speeltijd
 • Aanvangstijd AW1
 • Inzet vrijwilligers op de langere speeldag
 • Bezetting Kantinepersoneel

In de komende maanden zal aandacht worden gegeven aan de invulling van bovenstaande punten. In de loop van het huidige seizoen zullen we jullie informeren over de voortgang.