Algemene bepalingen

Op deze pagina vindt u alle besluiten die het Dagelijks Voetbalbestuur sinds 3 november 2017 heeft genomen. De besluiten worden nadat zij door de vier leden van het Dagelijks Voetbalbestuur zijn getekend op deze pagina gepubliceerd.Vanwege privacygevoelige redenen worden de documenten die door de bestuursleden zijn ondertekend niet gepubliceerd. Deze liggen op het Zoutendijk en zijn, op aanvraag, voor ieder lid van de afdeling inzichtelijk.

2017
November
03-11 Besluit 1: benoeming Eddy Temmer (voorzitter) 
03-11 Besluit 2: benoeming Remco Spit (secretaris)
03-11 Besluit 3: benoeming Thomas Nijenhuis (vicevoorzitter)

2018
Januari
15-01 Besluit 4: VOG-verklaring
15-01 Besluit 4a: Opslag VOG-verklaringen
15-01 Besluit 4b: Weigering VOG-verklaring

 173.86 KB
 02-02-2018

 174.68 KB
 02-02-2018

 176.53 KB
 02-02-2018

 174.93 KB
 02-02-2018

 175.04 KB
 02-02-2018

 175.03 KB
 02-02-2018