Lidmaatschap

Centrale ledenadministratie
Avanti Wilskracht
Postbus 6390
7503 GK Enschede

ledenadministratie@avantiwilskracht.nl

Lid worden van Avanti Wilskracht

Om lid te worden van een van de afdelingen van Avanti Wilskracht moet je een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier kun je op deze pagina downloaden (zie bijlage 1 voor de afdeling voetbal in ons clubhuis op het Zoutendijk krijgen, of ontvangen van één van de vele trainers/begeleiders van onze vereniging. Voordat je lid wordt, kun je de sport die je wilt gaan beoefenen natuurlijk een aantal keer uitproberen of een keer komen kijken. Kijk voor meer informatie hierover bij de verschillende afdelingen of stuur een e-mailtje.

Aanmeldingsformulier downloaden

Aanmeldingsformulier inleveren

Het aanmeldingsformulier dient, volledig ingevuld (beide pagina’s!), opgestuurd te worden naar de Centrale Ledenadministratie. Het is niet mogelijk het aanmeldingsformulier via internet in te leveren i.v.m. de benodigde handtekening.

Adreswijzigingen

Eventuele adreswijzigingen kunnen gemaild worden naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl of anders schriftelijk naar bovenstaand adres (hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier).

Contributie opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren naar bovenstaand adres. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het inschrijfgeld bedraagt 5,00 euro. Mocht u, om welke rede dan ook, tussendoor willen opzeggen met stopzetten van Uw contributieverplichtingen kan dit alleen met toestemming van het afdelingsbestuur.

Reductieregeling contributie

Indien een lid zich voor een tweede sport aanmeldt, geldt voor de goedkoopste sport een reductie van 25%. Deze regeling geldt zowel voor junioren als voor senioren. 

Vragen

Vragen over alles wat met lid worden, contributie of de ledenadministratie te maken heeft kunt u e-mailen naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl