De echte uitdaging is nog maar net begonnen

NAAM:    Norbert Lienesch
LEEFTIJD:     44
FUNCTIE:     Voorzitter Technische Commissie

Lienesch AW Interview

Hij was selectievoetballer. Prestatiegericht en niet snel op de eerste meters. Speelde bij Rigtersbleek, Sportclub Enschede en Avanti. Bij de laatste club waar hij spelend voor uitkwam is hij momenteel voorzitter van de Technische Commissie. Voorafgaand aan zijn functie schreef Norbert Lienesch het beleidsplan; prestatiegericht en snel op de eerste meters – binnen een aantal weken lag er een document van 56 pagina’s. “Avanti is ietwat groter dan alleen de selectieteams”, weet de 44-jarige Lienesch na een jaar rond te hebben gelopen in de bestuurskamers. 

Wie zou het beleidsplan schrijven? Een vraag waar de leden van het Voetbalbestuur de afgelopen drie jaar hun hersenen over hebben gekraakt. Eerdere pogingen mislukten. Het agendapunt Beleidszaken was al zo vaak aan bod geweest, dat het in de bestuurstafel leek gegraveerd. Totdat penningmeester Peter Huuskes vorig seizoen zijn zwager Lienesch aandroeg: een laatste poging; het leek een goed plan.
Dit keer geen bestuurslid die de taak van beleidsauteur kreeg, maar iemand met een frisse blik die vanuit de verschillende lagen van de afdeling een document op zou stellen.
Maar in hoeverre de verschillende lagen in het beleidsplan terug zouden komen, werd Lienesch pas duidelijk na meerdere gesprekken met leden en vrijwilligers. “Ik ben leider geweest bij een aantal selectieteams binnen Avanti. Ik dacht dat de organisatie bij de selectieteams het belangrijkste aandachtspunt was en dat de organisatie van de recreatieteams naar tevredenheid liep. Met die overtuiging ben ik begonnen aan het beleidsplan.” Naarmate de vorderingen werd de oud-selectiespeler en kersverse vrijwilliger wakker geschud. Lienesch: “Het duurde niet lang voordat ik er achter kwam dat ook de organisatie bij de recreanten een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is, zeker gezien het grote aantal recreatieve spelers.

Theorie vs. praktijk
Een beleid voor de afdeling is geen nieuw idee. Avanti kende meerder beleidsplannen, maar velen raakten spoorloos in de archiefkasten. Een van de eerste vragen die het bestuur aan Lienesch stelde ging over zijn eigen rol in de afdeling. Was hij alleen de schrijver van het stuk, of zou hij de theorie ook omzetten in de praktijk? “Ik denk dat het een goede keuze is geweest, om voorop te stellen dat het beleidsplan dynamisch is. Daarmee kunnen we het altijd wijzigen en verbeteren. Dan blijft het proces gaande” weet de architect van het beleidsplan. Een benaming met een knipoog, want Lienesch is van beroep architect. Daardoor is hij niet alleen vrijwilliger bij de club, maar sinds vorig jaar ook sponsor met zijn bedrijf pr8 architecten.
Om een Avanti-document te realiseren was een brede blik nodig. Er werd een beleidscommissie ingesteld. Vrijwilligers – met praktijkervaring – uit de verschillende gelederen van de afdeling namen daar zitting in. Het idee dat Lienesch voor ogen had werd in een aantal intensieve sessies met de beleidscommissie verder uitgewerkt tot het beleidsplan. Vorig najaar voltooide de commissie haar primaire taak en kon het beleidsplan naar het bestuur en de Jeugdcommissie. Voor Lienesch begon toen pas de echte uitdaging. “Mensen zijn betrokken in deze vereniging en dat is goed, maar de besluitvorming verloopt daardoor wel eens stroperig.”