Overzicht meisjesteams 2018-2019

De KNVB-leeftijdsgrenzen zijn het uitgangspunt voor de teamsamenstellingen. Indien er geen volwaardig team kan worden gemaakt, wordt het team aangevuld met meisjes van 1 jaar jonger (onderliggend geboortejaar) cq. 1 jaar ouder (bovenliggend geboortejaar, dispensatie).

Klik hiervoor het overzicht van alle meisjesteams en VR1/VR2