Skip to main content

Technische commissie

Niet alleen de Technische Coördinatoren (zie onderstaand nieuwsbericht) zijn nieuw, maar per direct is ook een Technische Commissie geformeerd. De directe aanleiding hiervoor is het scheppen van duidelijkheid over de doelstellingen van de club met betrekking tot de selectieteams. Vanuit dat idee heeft de Technische Commissie een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

De Technische Commissie ontwerpt en bewaakt de koers van de club op voetbaltechnisch vlak, met als doel om de selectieteams op het gewenste (hogere) niveau te laten spelen. De kerntaak ligt bij het verbeteren van de kwaliteit van het kader en overige randvoorwaarden voor selectieteams. Het uitgangspunt is daarbij het opleiden van individuele jeugdspelers als basis voor een sterk eerste elftal.

De Technische Commissie bewaakt de rode draad en stelt het clubbelang voorop; het teambelang komt op de tweede plaats. Op basis van het beleidsplan kan de Technische Commissie sturen, evalueren en waar nodig ambities bijstellen. Dit resulteert ieder jaar in een jaarplan waarin korte termijn doelstellingen worden geformuleerd en bewaakt. De ontwikkeling van individuele spelers tot volwaardige eerste elftal spelers speelt een belangrijke rol in het maken van afwegingen over het club- en teambelang. De Technische Commissie overziet het grote geheel en heeft daarom een doorslaggevende stem in de (wekelijkse) samenstelling van de selectieteams.

De samenstelling van de Technisch Commissie is als volgt:

Norbert Lienesch

  • Voorzitter (VTC)

Eric Otter

  • Technisch Coördinator